Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi 2024, Hukuki bir süreçte yer almak, stresli ve kafa karıştırıcı bir deneyim olabilir. Bu süreçte size yardımcı olmak için avukatlar görev alır ve yasal haklarınızı korumak için mücadele ederler. Avukatlık hizmeti karşılığında ise belirli bir ücret ödenmesi gerekir.

Bazı durumlarda, müvekkiller avukatlık ücretlerini ödeme konusunda gecikme yaşayabilir veya tamamen ödemeyi reddedebilirler. Bu gibi durumlarda avukatlar, haklarını korumak ve alacaklarını tahsil etmek için “Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi”ne başvurabilirler.

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi Nedir?

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi, bir avukatın müvekkiline, geçmiş veya gelecekteki avukatlık hizmetleri için ödenmesi gereken ücreti ödemesi gerektiğini bildiren resmi bir belgedir. Bu ihtarname, yasal bir uyuşmazlığın başlangıcını teşkil eder ve müvekkilin ödeme yapmaması halinde avukatın dava açma ve icra takibi başlatma gibi haklara sahip olduğunu gösterir.

İhtarnamede Neler Yer Alır?

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi’nde şu bilgiler yer almalıdır:

 • Avukatın ve müvekkilin kimlik bilgileri
 • Sunulan avukatlık hizmetlerinin tanımı ve kapsamı
 • Ödenmesi gereken ücret tutarı
 • Ödeme tarihi
 • Ödeme yapılmaması halinde karşılaşılacak yaptırımlar (dava, icra takibi vb.)
 • İhtarnameyi düzenleyen avukatın imzası ve kaşesi

İhtarname Ne Zaman Gönderilir?

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi, müvekkilin ödeme yapmaması durumunda her zaman gönderilebilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda ihtarname gönderilmesi faydalı olabilir:

 • Müvekkil, önceden kararlaştırılan ücreti ödemeyi geciktiriyorsa
 • Müvekkil, ödemeyi tamamen reddediyorsa
 • Müvekkil, avukatlık ücretinin ne kadar olduğunu sorguluyorsa
 • Müvekkil ile avukat arasında ücretlendirme konusunda bir anlaşmazlık varsa

Avukatlık Ücreti Nasıl Tahsil Edilir?

Avukatlık ücreti tahsili, avukatlar için önemli bir konudur. Müvekkillerden alacaklarını tahsil etmekte zorlanan avukatlar, çeşitli yasal yollara başvurabilirler.

Avukatlık Ücretinin Tahsil Yöntemleri:

1. Mahkeme Kararıyla Tahsil:

 • En yaygın yöntemlerden biridir.
 • Dava sonucunda müvekkil lehine hükmedilen vekâlet ücretinin tahsili için avukat, mahkemeden ilamlı icra takibi başlatabilir.
 • Bu yöntemde, avukatın alacağı kesinleşmiş ve icra yoluyla tahsile konu olmuş olur.

2. Sözleşmeyle Tahsil:

 • Avukat ve müvekkil arasında önceden yapılan yazılı sözleşmeye dayanılarak tahsil edilir.
 • Sözleşmede belirtilen ücret, müvekkilin temerrüde düşmesi halinde, ilâmsız icra takibi ile tahsil edilebilir.

3. Uzlaşma Yoluyla Tahsil:

 • Avukat ve müvekkil arasında yapılan anlaşmaya göre tahsil edilir.
 • Bu yöntemde, taraflar dava açmadan veya icra takibi başlatmadan önce bir araya gelerek anlaşmaya varırlar.

4. Hakem Kurulu Kararıyla Tahsil:

 • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenen uyuşmazlıklarda, hakem kurullarına başvurulabilir.
 • Hakem kurulu tarafından verilen karar bağlayıcıdır ve icra yoluyla tahsil edilebilir.

5. Ceza Hukuku Yoluyla Tahsil:

 • Bazı durumlarda, müvekkil avukatlık ücretini ödememek için dolandırıcılık, ihtidaf veya gasp gibi suçlar işleyebilir.
 • Bu gibi durumlarda avukat, müvekkile karşı ceza davası açarak alacağını tahsil edebilir.

Avukatlık Ücreti Tahsilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Avukatlar, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve diğer ilgili mevzuatlara uygun hareket etmek zorundadır.
 • Müvekkillerden alacaklarını tahsil ederken etik kurallara da uymak önemlidir.
 • Avukatlar, alacaklarını tahsil etmek için yasalara ve etik kurallara aykırı yöntemler kullanamazlar.

Avukatlık ücreti tahsili ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız önemlidir.

İhtarname Göndermenin Faydaları

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi
Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi göndermenin birçok faydası vardır:

 • Müvekkilin yasal yükümlülüklerini hatırlatır ve ödeme yapmasını teşvik eder.
 • Avukatın alacağını belgelendirmeye yardımcı olur.
 • Dava veya icra takibi gibi yasal işlemlere başlamak için bir zemin hazırlar.
 • Müvekkilin avukata karşı olan borcunu kanıtlar.

İhtarnameye İtiraz

Müvekkil, ihtarnameye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, yazılı olarak ve ihtarname tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. İtirazda, müvekkil ödeme yapmamasının nedenini ve gerekçelerini açıklamalıdır. Avukat, itirazı değerlendirir ve gerekirse ihtarnameyi geri çekebilir veya içeriğini değiştirebilir.

Sonuç

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi, avukatların haklarını korumalarına ve müvekkillerinden alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu ihtarname, yasal bir uyuşmazlığın başlangıcını teşkil edebilir ve müvekkilin ödeme yapmaması halinde dava ve icra takibi gibi yasal işlemlere yol açabilir. Bir avukatla çalışıyorsanız ve ücret ödeme konusunda bir sorun yaşıyorsanız, haklarınızı korumak için bir Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi göndermeyi düşünebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bu metin bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yasal tavsiye niteliği taşımamaktadır. Hukuki bir sorun yaşıyorsanız, bir avukata danışmanız ve yasal haklarınız hakkında bilgi almanız önemlidir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.