Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Günümüzde, birçok insan iş hayatı veya özel hayatı dahilinde belirli konularda süre tutum dilekçesi hazırlamak durumunda kalabilir. Peki, süre tutum dilekçesi nedir? Neden önemlidir? Kimler tarafından kullanılır ve nasıl hazırlanır? İşte tüm bu soruların cevapları.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, kişilerin belirli bir konuda kendilerine verilen süreyi uzatabilmek için ilgili kuruma başvurdukları resmi bir dilekçedir. Bu dilekçe, genellikle yargı sürecinde kullanılır ve davada taraf olan kişilerin mahkemece belirlenen süreler içerisinde dilekçe hazırlayamayacaklarını düşündükleri durumlarda talep edilir.

Süre Tutum Dilekçesi Neden Önemlidir?

Süre tutum dilekçesi hazırlamak, kişilerin haklarının korunmasında oldukça önemli bir adımdır. Çünkü hukuki süreçlerde, belirli süreler içerisinde dilekçe hazırlanması gerektiği için bu süreyi kaçıran kişiler ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, süre tutum dilekçesi sayesinde kişiler kendilerine tanınan sürenin yetmeyeceğini düşündükleri durumlarda ek süre talep edebilirler.

Süre Tutum Dilekçesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Süre tutum dilekçesi, özellikle yargı süreçlerinde sıkça kullanılan bir dilekçe türüdür. Bunun yanı sıra, belirli bir iş veya öğrencilik sürecinde de süre tutum dilekçesi hazırlanması gerekebilir. Örneğin, bir öğrencinin tez sürecinde ek süreye ihtiyacı olduğunu düşünmesi durumunda bu dilekçeyi hazırlayabilir.

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No                :2022/……… E.

İSTİNAF EDEN         : ……………

VEKİLİ                     : Av……

KONU                     : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMA              :

Mahkemenin yukarıda asıl numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde verdiği kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvurmaktayız.

Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin Süre Tutum Dilekçesi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP    :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Süre tutum dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar şu şekildedir:

Adres ve Tarih Bilgisi

Dilekçenin başına ilgili kuruma hitap edilen bir bölüm yazılır ve dilekçenin tarihi belirtilir.

Kuruma Hitap

Dilekçenin ikinci böl

ümünde, ilgili kuruma hitap edilir ve kurumun adres bilgisi yazılır. Bu bölümde ayrıca, dilekçenin hangi birim veya departmana gönderildiği belirtilmelidir.

Konu Başlığı ve İfade Edilen Talep

Dilekçenin üçüncü bölümünde, konu başlığı ve ifade edilen talep yer alır. Konu başlığı, dilekçenin amacını açıkça belirtirken, talep kısmında ne tür bir süre tutumunun istendiği net bir şekilde belirtilmelidir.

Gerekçelerin Belirtilmesi

Dilekçenin dördüncü bölümünde, gerekçelerin belirtilmesi gereklidir. Bu bölümde, sürenin yetmeyeceği düşünülen sebepler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Örneğin, sağlık sorunları ya da yoğun iş temposu nedeniyle dilekçeyi zamanında hazırlayamama durumu gibi gerekçeler bu bölümde yer alabilir.

İmza ve İletişim Bilgileri

Dilekçenin son bölümünde, imza ve iletişim bilgilerinin yer alması gereklidir. Bu bölümde ad-soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bilgiler belirtilerek, dilekçenin sahibinin kim olduğu net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Ayrıca, dilekçenin imzalanması gerekmektedir.

Süre Tutum Dilekçesi Örnekleri

Süre tutum dilekçeleri, belirli bir konuda sürenin yetmeyeceği düşünülen her türlü durumda kullanılabilir. Örneğin, dava sürecinde ek süre talep etmek ya da tez sürecinde süre uzatımı istemek amacıyla süre tutum dilekçesi hazırlanabilir. Bu dilekçelerin örneklerine internet üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

Süre Tutum Dilekçesi Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)

  1. Süre Tutum Dilekçesi Yargılamada Ne Anlama Gelir?

Süre tutum dilekçesi, yargı sürecinde taraf olan kişilerin kendilerine verilen süreyi uzatmak için başvurdukları resmi bir dilekçedir. Böylelikle, belirli bir süre içerisinde hazırlanması gereken mahkeme dilekçeleri vb. evraklar için ek süre talep edilebilir.

  1. Süre Tutum Dilekçesi Verme Süresi Ne Kadardır?

Süre tutum dilekçesi verme süresi, ilgili kurumun belirlediği süreye göre değişebilir. Genellikle, yargı süreçleri için uzatma talebi verilecekse ilgili mahkemenin belirlediği süreler dahilinde hareket edilmelidir.

  1. Süre Tutum Dilekçesi Nereye Verilir?

Süre tutum dilekçesi, talep edilen süreye göre farklı yerlere verilebilir. Örneğin, dava sürecinde avukat aracılığıyla mahkemeye sunulabilir. Tez sürecinde ise öğrenci işleri ya da danışman hocalara teslim edilebilir.

  1. Süre Tutum Dilekçesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Süre tutum dilekçesi, belirli bir konuda kişilere tanınan sürenin yetmeyeceği düşünülen her türlü durumda kullanılabilir. Özellikle yargı süreçlerinde sıkça kullanılan bu dilekçe, diğer iş ve öğrenim süre

çlerinde de kullanılabilir.

  1. Süre Tutum Dilekçesi Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Süre tutum dilekçesi, ilgili kurum veya mahkeme tarafından reddedilebilir. Bu durumda, gerekçelerin tekrar gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması gerekebilir. Eğer dilekçe kabul edilmezse, ilgili kişiler farklı yollara başvurarak sürelerini uzatabilirler.

Sonuç

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?
Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, belirli bir konuda tanınan sürenin yetmeyeceği düşünülen durumlarda kullanılan resmi bir dilekçe türüdür. Özellikle yargı sürecinde sıkça kullanılırken, diğer iş ve öğrenim süreçlerinde de ihtiyaç duyulabilir. Dilekçenin hazırlanması aşamasında, ilgili kuruma hitap edilmesi, konunun açıkça ifade edilmesi, gerekçelerin belirtilmesi ve iletişim bilgilerinin yer alması gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.