itirazın iptali Davası Nedir?

itirazın iptali Davası Nedir? İtirazın iptali davası, bir itirazın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava türü genellikle, bir idari kurumun aldığı bir karara karşı yapılan itirazın hukuka uygunluğunun tartışıldığı durumlarda açılır.

Örneğin, bir vergi idaresi tarafından bir vergi beyannamesine yapılan itiraz reddedildiğinde, vergi mükellefi bu karara karşı itirazın iptali davası açabilir. Bu dava türünde, itirazın hukuka uygun olup olmadığına ilişkin tartışmalar yapılır ve itirazın hukuka uygun olmadığına karar verilmesi durumunda, itirazın iptal edilmesine karar verilir.

İtirazın iptali davası, idari hukuk alanında önemli bir yere sahiptir ve idari kararların hukuka uygunluğunun korunması açısından büyük önem taşır. Bu dava türü, genellikle idari yargıda görülür ve idari mahkemeler tarafından karara bağlanır.

İcra İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası Nedir?

itirazın iptali Davası Nedir?
itirazın iptali Davası Nedir?

İcra ve İflas Hukuku’nda itirazın iptali davası, bir icra takibinde borçlunun yaptığı itirazın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava, borçlunun malvarlığına yönelik haciz işlemlerine itiraz etmesi sonucu açılan bir dava türüdür.

Bir borçlunun malvarlığına yönelik haciz işlemlerine itiraz etmesi durumunda, icra mahkemesi tarafından bir itiraz incelemesi yapılır ve itirazın hukuka uygun olup olmadığına karar verilir. Ancak, borçlu veya alacaklı, itiraz kararına karşı itirazın iptali davası açabilir.

İtirazın iptali davasında, icra mahkemesinin itiraz kararının hukuka uygunluğu tartışılır. Bu dava türünde, icra mahkemesinin hukuka uygun olmayan bir karar vermesi halinde, itirazın iptal edilmesine karar verilir ve haciz işlemine devam edilir.

İtirazın iptali davası, icra ve iflas hukukunda önemli bir yere sahiptir ve borçlu ve alacaklıların haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu dava türü, genellikle icra mahkemelerinde görülür ve karara bağlanır.

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

İtirazın iptali davası, idari hukukta veya icra ve iflas hukukunda açılabilen bir dava türüdür. İtirazın iptali davası açmak için öncelikle, hangi hukuk alanında açılacağına karar vermek gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki adımlar izlenerek dava açılabilir:

 • İlgili mahkemeye başvuru: İtirazın iptali davası, ilgili mahkemeye başvuru ile açılır. Başvuru, ilgili mahkemenin belirlediği dilekçe formuna uygun olarak hazırlanır ve mahkemeye sunulur.
 • Dava açma süresi: İtirazın iptali davası açma süresi, hukuk alanına göre değişiklik gösterir. Örneğin, idari itirazlarda dava açma süresi genellikle 60 gün iken, icra ve iflas hukukunda bu süre 7 gün olarak belirlenmiştir.
 • Dava dilekçesi: İtirazın iptali davası dilekçesi, dava açan tarafın taleplerini ve gerekçelerini içermelidir. İlgili deliller de dilekçeye eklenerek mahkemeye sunulur.
 • Mahkeme süreci: İtirazın iptali davası, ilgili mahkeme tarafından incelenir ve karara bağlanır. Mahkeme, dava dilekçesi ve delilleri inceleyerek kararını verir.

İtirazın iptali davası, hukuk alanına göre değişen bir süreçtir. Bu nedenle, dava açmadan önce ilgili mevzuatın dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bir avukattan yardım alınması önerilir.

İtirazın İptali Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

İtirazın iptali davası, genellikle idari hukukta veya icra ve iflas hukukunda açılan bir dava türüdür. Bu dava türü, bir itirazın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılır ve hukuka uygunluğu tartışılır. İtirazın iptali davası, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • İdari itirazlar: İtirazın iptali davası, idari işlemlere karşı yapılan itirazlar sonucunda açılabilir. İdari itirazlarda, genellikle idari mahkemelere başvurulur ve itirazın hukuka uygun olup olmadığına karar verilir.
 • İcra ve iflas hukuku: İtirazın iptali davası, icra takibinde borçlunun yaptığı itirazın hukuka uygun olmadığı iddiasıyla açılır. Borçlu veya alacaklı, itiraz kararına karşı itirazın iptali davası açabilir. İcra ve iflas hukukunda, itirazın iptali davası, borçlu veya alacaklının haklarının korunması açısından önemlidir.
 • Vergi davaları: İtirazın iptali davası, vergi davalarında yapılan itirazlar sonucunda açılabilir. Vergi dairelerinin aldığı kararlar ve yapılan itirazlar, vergi mahkemelerinde incelenir ve itirazın iptali davası açılabilir.
 • Mali tatil davaları: Mali tatil davalarında, itirazın iptali davası açılabilir. Mali tatil davaları, belli bir süre içinde ödeme yapmayan borçlulara karşı açılır ve itirazın iptali davası bu davalar sonucunda açılabilir.

İtirazın iptali davası, yukarıda belirtilen durumlar dışında da açılabilir. Ancak, davanın açılabilmesi için hukuka aykırılık iddiasının somut ve doğru bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir.

İtirazın İptali Davası Süreci Nasıldır?

İtirazın iptali davası süreci, dava açan tarafın talepleri, delilleri ve savunmaları ile karşı tarafın savunmalarının dikkate alındığı bir mahkeme sürecidir. Sürecin detayları hukuk alanına göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Dava açma: İtirazın iptali davası, ilgili mahkemeye dava açma süresi içinde açılır. Davanın açılabilmesi için dava açan tarafın, dava dilekçesinde itirazın hukuka aykırı olduğunu somut ve doğru bir şekilde kanıtlaması gerekmektedir.
 • İlk duruşma: Mahkeme, davayı incelemek üzere ilk duruşmayı belirler. Bu duruşmada, tarafların savunmaları dinlenir ve deliller incelenir.
 • Delil toplama: İtirazın iptali davası, delillerin önemli bir rol oynadığı bir dava türüdür. Dava sürecinde, taraflar delil sunabilirler. Deliller, yazılı belgeler, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları veya diğer kanıtlar olabilir.
 • Karar: Mahkeme, delilleri ve tarafların savunmalarını dikkate alarak karar verir. Mahkeme, itirazın hukuka uygunluğunu değerlendirir ve dava açan tarafın lehine veya aleyhine karar verir.
 • İstinaf ve temyiz: Karar, tarafların istinaf veya temyiz yoluyla üst mahkemelere başvurmalarına olanak tanır. Bu yollarla, kararın tekrar değerlendirilmesi veya düzeltilmesi talep edilebilir.

İtirazın iptali davası, hukuk alanına göre farklılık gösteren bir dava türüdür. Bu nedenle, dava açmadan önce ilgili mevzuatın ve süreçlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve bir avukattan yardım alınması önerilir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.