Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır? Tahliye taahhütnamesi, bir kiracının kiraladığı mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair verdiği yazılı sözleşmedir. Kiracı, tahliye taahhütnamesi imzalayarak, söz konusu tarihte mülkü boşaltmayı taahhüt etmiş olur. Bu taahhütname, kiracı ve mal sahibi arasında bir anlaşmanın yazılı belgesidir.

Ancak, tahliye taahhütnamesi imzalandıktan sonra kiracı mülkü boşaltmadığı takdirde, mal sahibi icra takibi başlatabilir. İcra takibi, borcun tahsili için yapılan yasal bir işlemdir. Mal sahibi, tahliye taahhütnamesinde belirlenen tarihte kiracının mülkü boşaltmaması durumunda, icra takibi başlatabilir ve kiracıya ödenmesi gereken tutarları icra yoluyla tahsil etmeye çalışabilir.

Özetle, tahliye taahhütnamesi, kiracının sözleşmede belirtilen tarihte mülkü boşaltmayı taahhüt etmesini sağlar. Ancak, taahhütnameyi imzalayan kiracı, taahhüt tarihinde mülkü boşaltmadığı takdirde icra takibi ile karşı karşıya kalabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, bir kiracının belirli bir tarihte kiraladığı mülkü boşaltacağına dair verdiği yazılı bir sözleşmedir. Kiracı, tahliye taahhütnamesi imzalayarak, söz konusu tarihte mülkü boşaltmayı taahhüt etmiş olur. Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mal sahibi arasında bir anlaşmanın yazılı belgesidir.

Tahliye taahhütnamesi, genellikle kira sözleşmesinin sona ermesi veya kiracının kira sözleşmesini feshetmesi durumunda kullanılır. Bu sözleşme, kiracının mülkü belirtilen tarihte boşaltacağına dair taahhüt vermesini sağlar. Kiracı, taahhütnameyi imzaladığı takdirde, belirtilen tarihte mülkü boşaltmakla yükümlüdür.

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mal sahibi arasında bir anlaşmazlık durumunda, her iki taraf için de kanıt niteliği taşır. Kiracının taahhüt tarihinde mülkü boşaltmaması durumunda, mal sahibi bu sözleşmeyi icra takibinde kullanabilir.

Özetle, tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltacağına dair verdiği yazılı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, kiracı ve mal sahibi arasında bir anlaşmanın yazılı belgesidir ve kiracının mülkü boşaltması için taahhüt vermesini sağlar.

Tahliye taahhütnamesi Nasıl Düzenlenir?

Tahliye taahhütnamesi, bir kiracının belirli bir tarihte kiraladığı mülkü boşaltacağına dair verdiği yazılı bir sözleşmedir. Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır:

 1. Tarafların bilgileri: Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mal sahibi gibi tarafların kimlik bilgilerini içermelidir.
 2. Mülkün adresi: Tahliye taahhütnamesi, kiralanan mülkün adresini ve niteliklerini (örneğin, daire numarası, kat vb.) belirtmelidir.
 3. Tahliye tarihi: Tahliye taahhütnamesi, kiracının mülkü belirli bir tarihte boşaltacağına dair taahhüt vermesini içerir. Bu nedenle, tahliye tarihi açıkça belirtilmelidir.
 4. Sözleşmenin süresi: Tahliye taahhütnamesi, sözleşmenin süresini belirtmelidir. Genellikle, sözleşme kira sözleşmesinin sona ermesine kadar geçerlidir.
 5. İmzalar: Tahliye taahhütnamesi, tarafların imzalarını ve tarihlerini içermelidir.

Tahliye taahhütnamesi, tarafların anlaşmasına göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Ancak, yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yazılması gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesi, tarafların anlaşmazlık durumunda kanıt niteliği taşıdığından, doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır?
Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirtilen tarihte kiraladığı mülkü boşaltmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Kiracı, taahhütnameyi imzalayarak, belirtilen tarihte mülkü boşaltmakla yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmezse, mal sahibi icra takibi yoluyla hukuki yollara başvurabilir.

Tahliye Taahhütnamesi icra Takibi Nasıl Yapılır? izlenecek adımlar şunlardır:

 1. İcra müdürlüğüne başvuru: Mal sahibi, kiracının taahhüt tarihinde mülkü boşaltmadığı durumda, tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi yapabilir. Bu işlem için, mal sahibi icra müdürlüğüne başvurmalı ve tahliye taahhütnamesi ile ilgili belgeleri sunmalıdır.
 2. İcra emri çıkarma: İcra müdürlüğü, başvuruyu inceledikten sonra, tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının mülkü boşaltması için bir icra emri çıkarabilir.
 3. İcra takibi: İcra emri çıktıktan sonra, icra takibi başlatılabilir. Bu süreçte, kiracıya ödeme yapması veya mülkü boşaltması için bir süre tanınabilir.
 4. Mülk Boşaltma: Eğer kiracı ödeme yapmaz veya mülkü boşaltmazsa, icra takibi sonunda mülkün boşaltılması için gerekli işlemler yapılır.

Tahliye taahhütnamesi icra takibi sürecinde, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, mahkeme yoluyla hukuki süreç devam edebilir. Ancak, tahliye taahhütnamesi icra takibi, mal sahibine kiracının mülkü boşaltması için hızlı bir çözüm sunar.

İcra Takibinde Nelere Dikkat Edilmeli?

İcra takibi, borcun tahsili için hukuki yollarla yapılan bir işlemdir ve taraflar açısından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İcra takibinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Borçlu bilgilerinin doğru olması: İcra takibi yapmadan önce, borçlunun adı, soyadı, adresi, telefon numarası gibi bilgilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu bilgilerin doğru olmaması, takibin başarısız olmasına neden olabilir.
 2. İcra emrine itiraz süresi: İcra takibi sonrasında, borçlu icra emrine itiraz edebilir. İtiraz süresi, icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. İtiraz süresi içinde itiraz yapılmazsa, icra takibi devam eder.
 3. Borç miktarının doğru hesaplanması: İcra takibi sırasında, borç miktarının doğru hesaplanması önemlidir. Borçlu tarafından yapılan ödemeler, faiz ve masrafların hesaplanması, takibin başarılı olması için doğru yapılmalıdır.
 4. Hukuki danışmanlık alınması: İcra takibi süreci hukuki bir süreçtir ve borçlunun hakları vardır. Bu nedenle, icra takibi öncesinde veya sırasında, hukuki danışmanlık almak önemlidir.
 5. Borcun ödenmesi: İcra takibi sonrasında borçlu, borcunu ödeme imkanına sahipse, borcunu ödemelidir. Borcun ödenmemesi, icra takibinin devam etmesine ve borcun artmasına neden olabilir.
 6. Taşınmaz mal satışı: İcra takibi sonrasında, borçlu tarafından taşınmaz mal satışı yapılabilir. Bu durumda, satış işlemleri doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

İcra takibi sürecinde dikkat edilmesi gereken bu önemli noktalar, taraflar arasında anlaşmazlıkların azaltılmasına ve takibin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.