İş Kazası Nedir?

İş Kazası Nedir? İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İş kazaları, iş yerinde çalışanların maruz kaldığı yaralanma, hastalık veya ölüm olaylarını ifade eder. Bu kazaların çoğu önlenemez olmasına rağmen, işverenlerin alabileceği önlemler ile riskler minimize edilebilir. İş kazalarının sıklığı ve ciddiyeti ülkeden ülkeye değişmektedir.

İş Kazası Tanımı

İş kazası, çalışanların işyerinde meydana gelen bir olay sonucunda yaralanması ya da ölmesi durumudur. Bu kişiler, işverenleri adına çalışan ve belirli bir ücret karşılığı iş yaparak geçimini sağlayan işçilerdir. İş kazaları, işçilerin fiziksel sağlıklarını etkilediği gibi, psikolojik açıdan da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İş Kazaları Türleri

İş kazaları farklı şekillerde meydana gelebilir. Bazıları şunlardır:

 • Düşme
 • Kesi
 • Yanma
 • Ezilme
 • Zehirlenme
 • Patlama

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazalarında, işçilerin maddi ve manevi zararları olduğundan, tazminat hakkı bulunmaktadır. İş kazası tazminatı hesaplama için farklı faktörler göz önüne alınır.

İş Kazası Tazminatı Hesaplamada Dikkate Alınacak Faktörler

 • İşçinin yaşına ve cinsiyetine göre hesaplanan günlük kazancı
 • İşçinin iş göremezlik süresi
 • Sigorta priminin yatırıldığı gün sayısı
 • İşverenin hizmet akdine uygun olarak ödediği diğer haklar

İş Kazası Tazminatı Hesaplama Formülü

İş kazası tazminatının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır:

Tazminat = Brüt ücret x İş göremezlik oranı x Katsayı

Brüt ücret, işçinin iş kazasından önceki son 12 aylık brüt ücretine eşittir. İş göremezlik oranı, işçinin doktor raporunda belirtilen iş göremezlik süresine ve çalışma kapasitesine bağlı olarak belirlenir. Katsayı ise, işyerinin tehlike sınıfına ve işçinin yaşına göre belirlenir.

İş Kazalarından Nasıl Korunulur?

İş kazalarından korunmak için işverenlerin bazı önlemler alması gerekmektedir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşçilerin sağlık ve güvenliği için gerekli önlemleri almak
 • İşçilerin eğitimli olmasını sağlamak
 • İşyerinde gerekli iş güvenliği ekipmanlarının kullanımını zorunlu kılmak
 • İşçilerin çalışma saatlerini sınırlandırmak
 • İşyerinde düzenli olarak denetim yapmak

İş kazaları, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atan olaylardır. İş kazaları çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir ve ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere neden olabilir. Ancak iş kazalarından korunmak için bir dizi önleyici önlem alınabilir. İşte bu önlemlerden bazıları:

 1. Risk Değerlendirmesi: İş yerindeki riskleri belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirme, hangi alanların tehlikeli olduğunu ve bu tehlikelerin nasıl en aza indirilebileceğini belirleyebilir.
 2. Eğitim: Çalışanların, iş yerindeki tehlikeleri nasıl tanıyacaklarını ve bunları nasıl en aza indireceklerini öğrenmeleri gerekir. Eğitim, yeni çalışanlara ve mevcut çalışanlara düzenli olarak verilmelidir.
 3. Kişisel Koruyucu Ekipman: İşyerindeki bazı işler, kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) kullanımını gerektirir. Bu KKE’ler, işyerindeki tehlikeli durumlardan korunmak için kullanılabilir.
 4. İşyeri Düzeni: İş yerindeki düzen, iş kazalarının önlenmesinde büyük önem taşır. İşyeri düzeni, yolların, geçitlerin ve acil çıkışların temiz ve açık olmasını sağlamalıdır.
 5. Bakım: Makine ve ekipmanların düzenli bakımı, onların doğru şekilde çalışmasını ve iş kazalarını önlemeye yardımcı olur.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kuralları: İSG kuralları, işyerindeki riskleri azaltmaya yardımcı olur. İSG kurallarına uymak, iş kazalarının önlenmesinde büyük önem taşır.
 7. Çalışanların Katılımı: Çalışanların, iş yerindeki tehlikeleri belirlemeleri ve önlemleri almak için önerilerde bulunmaları teşvik edilmelidir.

Bu önlemler, iş yerindeki iş kazalarını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak iş kazalarının tamamen önlenmesi mümkün olmayabilir. İş kazalarının önlenmesi için, işyerinde acil durumlar için hazırlık yapılarak, ilk yardım eğitimi verilerek ve acil durum ekipleri kurularak hazırlıklı olunmalıdır.

Sonuç

İş Kazası Nedir? İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İş Kazası Nedir? İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazaları, işçilerin hayatını tehdit eden ciddi bir sorundur. İşverenlerin çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri almaları, iş kazalarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. İş kazalarından etkilenen işçilere tazminat ödenmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İş kazası tazminatı ne kadar olmalıdır?

İş kazası tazminatı hesaplanırken farklı faktörler göz önüne alınır. Bu faktörler arasında işçinin yaşına ve cinsiyetine göre hesaplanan günlük kazancı, iş göremezlik süresi, sigorta priminin yatırıldığı gün sayısı ve işverenin hizmet akdine uygun olarak ödediği diğer haklar yer alır.

İş kazası tazminatı ne zaman ödenir?

İş kazası tazminatı, iş kazasının gerçekleşmesinden sonra işçinin talebi üzerine işveren tarafından ödenir. İşçinin tazminat hakkı olduğu halde ödeme yapılmaması durumunda ise, işçi mahkeme yoluyla tazminatını talep edebilir.

İş kazalarından nasıl korunabilirim?

İş kazalarından korunmak için işverenlerin gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Ancak işçiler de kendi güvenlikleri için bazı tedbirler alabilirler. Bunlar arasında iş güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımı, düzenli aralıklarla molalar vermek, işyerindeki tehlike sinyallerini dikkate almak ve işçi eğitimlerine katılmak yer almaktadır.

İş kazası sonrası işe devam etmem mümkün mü?

İş kazası sonucunda oluşan yaralanmaların ciddiyetine ve iyileşme sürecine bağlı olarak, işe devam etmek mümkün olabilir ya da işçinin dinlenmesi gerekebilir. İş kazası sonrasında işe devam etmek için doktor raporu almak ve işverenle iletişime geçmek gerekir.

İş kazası tazminatı almak için ne yapmalıyım?

İş kazası sonucunda tazminat almak isteyen bir işçi, öncelikle iş kazasını işverene bildirmeli ve gerekli kanıtları toplamalıdır. Daha sonra işverenle görüşüp tazminat miktarını belirlemeli ve ödeme planını oluşturmalıdır. Eğer işveren tazminatı ödemiyor ya da yeterli ödeme yapmıyorsa, işçi mahkemeye başvurarak tazminatını talep edebilir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.