Geçmişe Dönük Kira Alacağı

Geçmişe Dönük Kira Alacağı, Kira, bir mal veya hizmetin kullanımı karşılığı olarak yapılan ödemedir. Kiralama sözleşmesi ise kiracı ile mülk sahibi veya işletmeci arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşmede belirlenen şartlara göre kiracı, sözleşmenin süresi boyunca belirli bir bedel öder ve malın/hizmetin kullanım hakkını kazanır. Ancak bazen kiralama sözleşmelerinde ödemeler zamanında gerçekleştirilmez veya tamamen yapılmaz. Böyle durumlarda, kiracının geçmişe dönük kira borcu oluşur.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte bu noktalardan bazıları:

 1. Tarafların doğru belirlenmesi: Kira sözleşmesinde, kiracı ve mülk sahibi veya işletmeci gibi tarafların doğru şekilde belirtilmesi çok önemlidir.
 2. Kiralanan mal/hizmetin tanımı: Kiralanan mal veya hizmetin tanımı, sözleşmede detaylı olarak yer almalıdır. Bu sayede, kiralama sürecinde herhangi bir sorun yaşanması önlenir.
 3. Kira bedeli ve ödeme şekli: Sözleşmede kira bedeli, ödeme süresi ve ödeme şekli de net bir şekilde belirtilmelidir. Bu sayede, kira borcu gibi sorunlar yaşanmaz.
 4. Depozito: Kiraya veren tarafından istenebilen depozito tutarı, sözleşmede belirtilmelidir. Bu tutar, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde geri iade edilir.
 5. Sözleşmenin süresi ve şartları: Sözleşmenin süresi, yenileme seçenekleri ve fesih koşulları gibi konular, sözleşmede yer almalıdır.
 6. Taahhütler: Kiracının ve kiralayanın taahhütleri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu taahhütler, her iki tarafın sözleşmeye uymasını sağlar.
 7. Sorumluluklar: Kiracının ve kiralayanın sorumlulukları, sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Bu sayede, herhangi bir anlaşmazlık durumunda tarafların hakları korunur.
 8. İmza: Kira sözleşmesinin son kısmında, tarafların imzaları yer almalıdır. Bu, sözleşmenin yasal olarak geçerli olmasını sağlar.

Kira sözleşmesi, yukarıda bahsedilen önemli noktaların yanı sıra, diğer detayların da yer aldığı detaylı bir belgedir. Taraflar arasında yaşanabilecek herhangi bir sorunun önlenmesi için, bu detaylar doğru şekilde belirtilmelidir.

Geçmişe Dönük Kira Alacağı Nedir?

Geçmişe dönük kira alacağı, kiracının kiralama sözleşmesinde öngörülen kira bedellerini, ödemelerin zamanında yapılmadığı veya hiç yapılmadığı durumlarda kapsar. Bu tür durumlarda, mülk sahibi veya işletmeci, kiracıdan geçmişe dönük kira alacağını talep edebilir. Kiracı, sözleşme şartlarına uygun şekilde kira ödeyemediği için bu durumda haklı görülebilir.

Geçmişe Dönük Kira Alacağı Hesaplama Yöntemleri

Geçmişe dönük kira alacağı hesaplama yöntemleri, kiralama sözleşmesinde yer alan şartlara göre değişebilir. Ancak genellikle bu hesaplamalar, birkaç farklı yöntem kullanılarak yapılır:

Toplu Ödeme Yöntemi

Bu yöntemde, kiracının tüm borcu bir seferde ödeyerek toplu ödeme yapması beklenir. Bu şekilde mülk sahibi veya işletmeci, hem kira borcunu tahsil eder hem de yeni bir kiralama sözleşmesi yapmak için hazır olur.

Aylık Taksitler Halinde Ödeme Yöntemi

Bu yöntemde, kiracıya belirli bir süre (genellikle 6-12 ay) içerisinde borcunu ödemesi için zaman tanınır. Kiracı taksitleri ödeyerek geçmişe dönük kira borcunu öder ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yasal sorunla karşılaşmadan yeni bir sözleşme yapabilir.

İndirimli Ödeme Yöntemi

Bu yöntemde, kiracıya kira borcunu belirli bir indirimle ödeme yapma imkanı verilir. Mülk sahibi veya işletmeci, borcun tamamını almasa da, en azından bir kısmını tahsil eder ve kiracıya kira borcunu ödeme konusunda destek olmuş olur.

Geçmişe Dönük Kira Alacağı Davası

Geçmişe dönük kira alacağı davası, kiracının ödemeleri zamanında yapmadığı veya hiç yapmadığı durumlarda mülk sahibi veya işletmeci tarafından açılır. Bu dava sürecinde, mahkeme, kiralama sözleşmesi ve ödeme kayıtlarını göz önünde bulundurarak bir karar verir. Eğer mahkeme, kiracının geçmişe dönük kira borcu olduğuna karar verirse, kiracı bu borcu ödemek zorunda kalır.

Sonuç

Geçmişe Dönük Kira Alacağı
Geçmişe Dönük Kira Alacağı

Geçmişe dönük kira alacağı, kiralama sözleşmesinin ihlali sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Mülk sahibi veya işletmeci, kiracıdan bu borçları tahsil edebilir ve

mali açıdan zarara uğramasını önleyebilir. Kiracı ise, sözleşmede yer alan şartlara uygun şekilde kira ödeyerek, bu tür sorunları yaşamadan yeni bir sözleşme yapabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Geçmişe dönük kira alacağı davası ne kadar sürer?
  • Bu süre, davaya ilişkin şartlara ve mahkeme yoğunluğuna göre değişebilir. Ancak genellikle birkaç ay içinde sonuçlanır.
 2. Geçmişe dönük kira borcu için faiz işler mi?
  • Evet, kiracının geçmişe dönük kira borcu için faiz işleyebilir. Faiz oranları da sözleşmeye göre belirlenir.
 3. Geçmişe dönük kira borcumu ödemek istemiyorum, ne yapabilirim?
  • Kiracılar, geçmişe dönük kira borçlarını ödememekte ısrar ederlerse, mülk sahipleri veya işletmeciler dava açabilirler.
 4. Geçmişe dönük kira borcumu ödemek için ne kadar zamanım var?
  • Bu süre, mahkemenin kararına ve ödeme planına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle 6-12 ay gibi bir süre verilir.
 5. Geçmişe dönük kira borcumu ödememe durumunda mülk sahibi veya işletmeci ne yapabilir?
  • Mülk sahipleri veya işletmeciler, kiracıların geçmişe dönük kira borçlarını ödememeleri durumunda dava açarak, borçları tahsil edebilirler.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.