Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil Davası Nedir? Emlak sahibi olmak birçok kişinin hayalidir. Ancak, emlak sahiplerinin bilmeleri gereken birçok sorumlulukları da vardır. Bunlardan biri de ecrimisil konusudur. Ecrimisil nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? Bu yazımızda bu konuları ele alacağız.

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil, bir kişinin kamu malına tecavüz etmesi sonucunda devletin uğradığı zarar için ödenen tazminattır. Kamu malı, belediyelere, devlete veya diğer kamu kurumlarına ait olan her şeyi kapsar. Örneğin, bir kişi yolun kenarındaki bir ağacı keserse, bu kamu malına tecavüz olarak kabul edilir ve o kişi ecrimisil ödemekle yükümlüdür.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davası açabilmenin bazı şartları vardır. Bu şartlar şu şekildedir:

 1. Kamu Malına Tecavüz: Ecrimisil davası, kamu malına tecavüz edilmesi sonucunda açılır. Kamu malı, devlete veya diğer kamu kurumlarına ait olan her şeyi kapsar.
 2. Zararın Belirlenmesi: Ecrimisil davası açabilmek için, kamu malına yapılan tecavüz nedeniyle devletin uğradığı zararın belirlenmiş olması gerekir.
 3. Mağduriyetin Kanıtlanması: Davayı açacak olan kişi, kamu malının mağduru olduğunu kanıtlamalıdır. Bu mağduriyetin doğru bir şekilde belgelenmesi, davada başarı şansını arttıracaktır.
 4. Zamanaşımı: Ecrimisil davası açmak için zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre, kamu malına yapılan tecavüzün ortaya çıkmasından itibaren başlar.
 5. Yargı Yetkisi: Ecrimisil davaları genellikle yerel mahkemelerde görülür. Mahkeme, delilleri ve yasal düzenlemeleri değerlendirerek bir karar verir.
 6. Tazminat Miktarının Belirlenmesi: Ecrimisil miktarı, kamu malına tecavüz eden kişinin bu tecavüz sonucunda devlete ne kadar zarar verdiği ile ilgilidir. Zararın hesaplanması, mahkeme tarafından belirlenir ve çeşitli faktörlere göre değişebilir.

Bu şartların yerine getirilmesi durumunda ecrimisil davası açılabilir ve tazminat alınabilir.

Ecrimisil Dava Süreci

Bir kişinin ecrimisil davası açabilmesi için öncelikle kamu malına yapılan tecavüzün belirlenmiş olması gerekir. Bu tecavüz genellikle tapu kayıtlarında, imar planlarında veya resmi raporlarda yer alır. Tecavüz belirlendikten sonra, davacının, mahkemeye başvurarak ecrimisil davası açması gerekir.

Ecrimisil davasını açarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, davayı açacak olan kişinin kamu malının mağduru olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu mağduriyetin doğru bir şekilde belgelenmesi, davada başarı şansını arttıracaktır. Ayrıca, dava sürecinde belediyeler veya diğer kamu kurumları da davaya müdahil olabilirler.

Ecrimisil Miktarı Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil miktarı, kamu malına tecavüz eden kişinin bu tecavüz sonucunda devlete ne kadar zarar verdiği ile ilgilidir. Zararın hesaplanması, mahkeme tarafından belirlenir ve çeşitli faktörlere göre değişebilir. Ecrimisil miktarı, tecavüzün yapıldığı yerin büyüklüğüne, yapılan işin niteliğine, yapının kullanım amacına ve diğer faktörlere göre farklılık gösterir.

Ecrimisil Davası Açmadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ecrimisil davası açmadan önce bir avukata danışmak önemlidir. Avukat, davanın güçlü yönlerini belirleyerek müvekkiline doğru bir şekilde yönlendirecektir. Ayrıca, davayı açmadan önce kamu malına tecavüzün doğru bir şekilde belgelenmesi önemlidir. Bu belgelere dayanarak açılacak olan dava, daha başarılı olacaktır.

Ecrimisil Davası Kararı Nasıl Verilir?

Ecrimisil davaları genellikle yerel mahkemelerde görülür. Mahkeme, delilleri ve yasal düzenlemeleri değerlendirerek bir karar verir. Eğer mahkeme, kamu malına tecavüzün olduğunu ve davacının mağdur olduğunu kabul ederse, ecrimisil miktarını belirler ve tazminatın ödenmesine karar verir.

Ecrimisil Davası Sonrası

Ecrimisil davası sonucunda tazminat miktarının belirlenmesiyle birlikte, ödemenin nasıl yapılacağı da belirlenir. Tazminat, genellikle devlet kurumlarına veya belediyelere ödenir.

Ecrimisil Davası Örnekleri

Ecrimisil davaları ülkemizde sıkça görülen davalardandır. Özellikle, yapılan kaçak yapılar nedeniyle açılan davalar ecrimisil davaları arasında yer alır. Bunlara örnek olarak:

 • Bir kişinin yol kenarındaki bir ağacı kesmesi sonucunda açılan ecrimisil davası.
 • Bir kişinin deniz veya göl kıyısına kaçak olarak yaptığı evin yıkılması sonucunda açılan ecrimisil davası.
 • Belediyenin kamuya açık park alanını işgal ederek otopark yapan bir kişiye açtığı ecrimisil davası.

Ecrimisil Davası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Ecrimisil davası açmak için hangi belgeler gereklidir?

Ecrimisil davası açmak için kamu malına tecavüzün belirlenmiş olması ve bu tecavüzün doğru bir şekilde belgelenmiş olması gerekmektedir. Tapu kayıtları, imar planları ve resmi raporlar gibi belgeler, davayı açmak için kullanılabilir.

 1. Ecrimisil davası sürecinde avukat tutmak zorunlu mudur?

Ecrimisil davası açmak için avukat tutmak zorunlu değildir ancak bir avukatın desteği, davanın başarı şansını arttırabilir.

 1. Ecrimisil davası sonucunda ödenecek tazminat miktarı nasıl belirlenir?

Ecrimisil miktarı, kamu malına tecavüz eden kişinin bu tecavüz sonucunda devlete ne kadar zarar verdiği ile ilgilidir. Zararın hesaplanması, mahkeme tarafından belirlenir ve çeşitli faktörlere göre değişebilir.

 1. Ecrimisil davası açmak için zamanaşımı var mıdır?

Ecrimisil davası açmak için zamanaşımı süresi 5 yıldır.

 1. Ecrimisil davaları hangi mahkemelerde görülür?

Ecrimisil davaları genellikle yerel mahkemelerde görülür.

Sonuç

Ecrimisil Davası Nedir?
Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil davası, kamu malına tecavüz edilmesi sonucu açılan bir davadır. Bu dava, genellikle yapılan kaçak yapılar nedeniyle açılır. Ecrimisil davası sürecinde, doğru belgelerin toplanması ve bir avukatın yardımı önemlidir. Ecrimisil davası sonucunda belirlenen tazminat miktarı, kamu malına verilen zarara bağlı olarak değişebilir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.